5. KADETSKI KUP 2015.

ŠPORTSKI RIBOLOVNI SAVEZ                    
ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE                    
                         
5. KADETSKI KUP 2015.
                         
                         
EKIPNI PL. EKIPA SEKTOR A SEKTOR B SEKTOR C UKUPNO grama UKUPNO bodova
IME I PREZIME Gram Bod. IME I PREZIME Gram Bod. IME I PREZIME Gram Bod.
1. "Z. laguna II" Rajsavac Ivan Talan 2742 1 Petar Blašković 1516 2 Dejan Grubešić 1895 2 6153 5
2. "Slavonac" Lipik Antonio Sabo 1720 2 Franko Žili 1240 3 Andrej Žili 2284 1 5244 6
3. "Z. laguna I" Rajsavac Danijel Rotim 1204 3 Ante Nikola Krešić 2748 1 Kristijan Miletić 1846 3 5798 7
4. "Požega" Požega Leon Blatančić 337 4 Nikola Prepolec 94 4 Davor Kolić 1000 4 1431 12
                         
U Vetovu, 25.06.2015.             PREDSJEDNIK NATJECATELJSKE KOMISIJE:    
                Boris Marković    
© 2014 ŠRD POŽEGA | izrada srd-pozega.hr