39. KUP VALIS AUREA 2015.

ŠPORTSKI RIBOLOVNI SAVEZ                    
ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE                    
                         
39. KUP VALIS AUREA 2015.
                         
                         
EKIPNI PL. EKIPA SEKTOR A     SEKTOR B     SEKTOR C     UKUPNO grama UKUPNO bodova
    IME I PREZIME Gram Bod. IME I PREZIME Gram Bod. IME I PREZIME Gram Bod.    
1. "Mrena" Nova Gradiška Siniša Lazić 1949 2 Mario Pejaković 1538 1 Pero Haršić 2218 2 5705 5
2. "Šaran" Bicko Selo Dejan Bojčić 5811 1 Tomislav Božić 697 2 Branko Karlović 338 12 6846 15
3. "Z.laguna" Rajsavac Mirko Talan 658 10 Karlo Jaroš 624 3 Branko Radovanović 1078 5 2360 18
4. "Udica" Donji Miholjac Josip Slačinac 1334 6 Ivica Miočić 5 13 Miroslav Molnar 2446 1 3785 20
5. "Som" Slavonski Brod Božidar Odobašić 1534 5 Hrvoje Antolović 112 11 Mato Odobašić 1510 4 3156 20
6. "Orljava" Pleternica Branko Milković 1562 4 Tomislav Milković 160 9 Željko MItrović 986 7 2708 20
7. "Pakrac" Pakrac Damir Leš 542 12 Željo Ljevaković 262 5 Tihomir Vuković 1050 6 1854 23
8. "Linjak" Zdenci Dalibor Perić 576 11 Murat Durmiši 518 4 Tihomir Holos 620 9 1714 24
9. "Karas" Šag Igor Nagy 45 16,5 Ivica Juračić 261 6 Darko Čvagić 1554 3 1860 25,5
10. "Bačica-Elda" N.Gradiška Slavko Abrić 1864 3 Mladen Meseš 0 16 Leon Funes 638 8 2502 27
11. "Požega II" Požega Tomislav Gajer 1202 7 Daniel Pulić 255 7 Dražen Soldo 266 13 1723 27
12. "Šaran" Požega Drago Blažičević 1138 8 Ivan Haner 194 8 Slobodan Ratković 201 14 1533 30
13. "Karas" Rokovci-Andrij. Ivan Vuček 72 15 Željko Sabadoš 132 10 Ivica Bičanić 393 11 597 36
14. "Požega I" Požega MIlan Ružojčić 112 13 Davor Lovreković 0 16 Saša Budaj 532 10 644 39
15. "Veličanka" Velika Ivan Jerković 721 9 Josip Mandić 0 16 0 0 19 721 44
16. "Londža" Zarilac Dragan Bunjevac 45 16,5 Slavko Bunjevac 50 12 Drago Božić 82 17 177 45,5
17. "Pastrva" Okučani Neven Đurić 89 14 Krešimir Čolaković 0 16 Josip Borić 160 16 249 46
18. "Matiševac" Vetovo Pero Bordić 43 18 Denis Blažević 0 16 Ivan Marinclin 186 15 229 49
                         
U Požegi, 22.06.2015.             PREDSJEDNIK NATJECATELJSKE KOMISIJE:        
                Boris Marković        
© 2014 ŠRD POŽEGA | izrada srd-pozega.hr